O firmě

Společnost TS STEEL, s.r.o. byla založžena v roce 2013 jako výrobní a obchodní společnost zabývající se opracováním výkovků a odlitků standardních i nadrozměrných velikostí, dělením materiálu a frézařskými pracemi. Vedení společnosti ve svých výrobních a obchodních aktivitách navazuje na více než 15 let zkuššeností v oboru, získaných spoluprácí s odběrateli z řady průmyslových podniků jak v České republice, tak v zahraničí.

  Výrobní možžnosti firmy TS STEEL, s.r.o. zahrnují následující typy mechanického zpracování materiálu:
 • a) opracování nadrozměrných výkovků popř.odlitků až do délky 8 000 mm (hrubování)
 • b) opracování výkovků popř. odlitků do délky 6 000 mm (opracování na hotovo dle výkresu)
 • c) dělení materiálu až do pr. 500 mm (plný materiál - např. výkovky, trubky. profily atd) bez omezení délky a váhy polotovaru
 • d) frézařské práce

  Našše společnost pro opracování materiálu využžívá následujícího strojního vybavení:
 • a) hrotový soustruh ŠŠKODA 1250 (točný průměr obrobku max.850 mm, točná délka obrobku max. 8000 mm, max. váha obrobku cca 12 000 kg)
 • b) hrotový soustruh SUPERPROGRES (točný průměr obrobku max. 850 mm, točná délka obrobku max. 60mm, max. váha obrobku cca 8 000 kg)
 • c) pásová pila BEHRINGER (dělení materiálu do pr. 500 mm)
 • b) horizontální vyvrtávačka WH 10 (frézařská práce na výkovcích popř. odlitcích)

Společnost TS STEEL, s.r.o. je rovn쾞 schopna v co nejkratšších termínech dodat šširokou šškálu volně kovaných výkovků, zápustkových výkovků, odlitků, plechů a různých druhů trubek dle přání a konkrétní technické specifikace poskytnuté zákazníkem. V případě Vaššeho zájmu jsme připraveni obratem poskytnout detailnějšší informace o technických a výrobních možžnostech našší společnosti, časových lhůtách případných dodávek požžadovaného materiálu a indikativní cenovou nabídku.